ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ DRONE

Η εκπαίδευση στην κατηγορία Α2 αφορά την απόκτηση πιστοποίησης χειρισμού Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών τα οποία εμπίπτουν στην ακόλουθη υποκατηγορία βάσει του Μέγιστου Βάρους Απογείωσης τους (Maximum Take-Off Weight).

C2: 0,1 kg έως 0 kg

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Ο υποψήφιος χειριστής Drone θα πρέπει να έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
  • Ο υποψήφιος χειριστής Drone θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος των κατηγοριών Α1/Α3.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α2
Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω Online Πλατφόρμας σε μορφή ασύγχρονη.
Η Ακαδημία αποστέλλει στον Εκπαιδευόμενο τους κωδικούς εισόδου στην πλατφόρμα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην ύλη και το βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό.

Ο σκοπός της Online Πλατφόρμας είναι να προετοιμάσει επαρκώς τον υποψήφιο χειριστή για το διαγώνισμα των θεωρητικών εξετάσεων της Υ.Π.Α.
Αποτελείται από μια σειρά 3 μαθημάτων σε μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης που επιτρέπει τη χρήση ΣμηΕΑ σε αστικό περιβάλλον και σε ασφαλή απόσταση από άτομα.
Περιλαμβάνει διαδικτυακή εξέταση 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Μετεωρολογία
  • Απόδοση πτήσης ΣμηΕΑ
  • Τεχνικά και λειτουργικά μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ο εκπαιδευόμενος μέσω της πλατφόρμας έχει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να δοκιμάζει το επίπεδο γνώσεων του με την επιλογή δοκιμαστικών εξετάσεων, προκειμένου να είναι σίγουρος για την επιτυχία του στις επίσημες εξετάσεις της Υ.Π.Α.!

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α2
Η Πρακτική Εκπαίδευση για την απόκτηση διπλώματος της Ανοιχτής Κατηγορίας είναι προαιρετική σύμφωνα με τις οδηγίες της Υ.Π.Α. και προσφέρεται ξεχωριστά στο πρόγραμμα ADVANCED προκειμένου οι Εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν Πτητική Εμπειρία στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Η Ακαδημία μας Προσφέρει τις Ακόλουθες Επιλογές Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην Κατηγορία Α2

null

BASIC

null

ADVANCED