ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ DRONE

Η εκπαίδευση στις κατηγορίες Α1/A3 & Α2 αφορά την απόκτηση πιστοποίησης χειρισμού Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών τα οποία εμπίπτουν στις ακόλουθες υποκατηγορίες βάσει του Μέγιστου Βάρους Απογείωσης τους (Maximum Take-Off Weight).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

C0: < 0,1 kg
C1: 0,1 kg έως 0,1 kg
C2: 0,1 kg έως 1 kg
C3-C4: 1 kg έως 1 kg

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος χειριστής Drone θα πρέπει να έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω Online Πλατφόρμας σε μορφή ασύγχρονη.
Η Ακαδημία αποστέλλει στον Εκπαιδευόμενο τους κωδικούς εισόδου στην πλατφόρμα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην ύλη και το βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό.

Ο σκοπός της Online Πλατφόρμας είναι να προετοιμάσει επαρκώς τον υποψήφιο χειριστή για το διαγώνισμα των θεωρητικών εξετάσεων της Υ.Π.Α.
Αποτελείται από μια σειρά 12 μαθημάτων σε μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης .
Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εξετάσεις:

 • 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των υποκατηγοριών Α1/Α3
 • 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής της υποκατηγορίας Α2

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α1/A3 & Α2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ασφάλεια πτήσεων
 • Κανονισμοί αεροπορίας
 • Επιχειρησιακές διαδικασίες
 • Ιδιωτικότητα & προστασία δεδομένων
 • Προστασία από έκνομες ενέργειες
 • Απόδοση πτήσης ΣμηΕΑ
 • Εναέρια κυκλοφορία
 • Ανθρώπινος παράγοντας
 • Γενικές γνώσεις ΣμηΕΑ
 • Τεχνικά & λειτουργικά μέτρα μετριασμού κινδύνων
 • Μετεωρολογία
 • Ασφάλιση

Ο εκπαιδευόμενος μέσω της πλατφόρμας έχει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να δοκιμάζει το επίπεδο γνώσεων του με την επιλογή δοκιμαστικών εξετάσεων, προκειμένου να είναι σίγουρος για την επιτυχία του στις επίσημες εξετάσεις της Υ.Π.Α.!

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Πρακτική Εκπαίδευση για την απόκτηση διπλώματος της Ανοιχτής Κατηγορίας είναι προαιρετική σύμφωνα με τις οδηγίες της Υ.Π.Α. και προσφέρεται ξεχωριστά στα προγράμματα ADVANCED και EXPERT προκειμένου οι Εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν Πτητική Εμπειρία στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Η Ακαδημία μας Προσφέρει τις Ακόλουθες Επιλογές Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στις Κατηγορίες Α1/Α2/Α3

null

BASIC

null

ADVANCED

null

EXPERT